Privacy Statement

VisumVietnamExpert.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. VisumVietnamExpert.nl zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling. Voor al het overige vragen wij je eerst om toestemming alvorens je persoonsgegevens te gebruiken. Dit omdat privacy een kwestie van vertrouwen is en wij hechten belang aan dit vertrouwen. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij houden ons bij de verwerking van persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen.

Op welke manier maakt VisumVietnamExpert.nl gebruik van de verzamelde gegevens?

1. Als u een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, paspoortgegevens en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

2. Om het winkelen bij VisumVietnamExpert.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

3. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als je besluit een recensie te schrijven, kun je zelf kiezen of je persoonlijke gegevens toe wilt voegen. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Over communicatie per telefoon

Wij gebruiken alleen het opgegeven telefoonnummer indien het opgegeven adres niet klopt of er een andere spoed vraag is met betrekking tot je bestelling.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of inzcht te krijgen in de eigen gegevens. Mocht je andere vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen we dat graag via onze klantenservice.